Nowy Targ Road Challenge
Nowy Targ Road Challenge

ETAPOWY WYŚCIG KOLARSKI 19-21.05.2017

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA, GÓRSKA, DRUŻYNOWA

Regulamin

Regulamin wyścigu kolarskiego NOWY TARG ROAD CHALLENGE 2017

 

§ 1 Cel imprezy

 

Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Mieście Nowy Targ i Gminie Nowy Targ.

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.

Promowanie regionalnych górskich szlaków i miejscowości turystycznych, przez które przebiegają trasy zawodów( Miasta Nowy Targ, Gminy Nowy Targ).

Wyłonienie najlepszego kolarza w klasyfikacji końcowej i górskiej oraz najlepszej drużyny.

Wyznaczanie nowych trendów w organizacji zawodów kolarskich dla amatorów i masterów.

 

§ 2 Organizator

Organizatorem wyścigu Nowy Targ Road Challenge 2017 jest :

TATRA CYCLING EVENTS S.C. KRYSTIAN PIRÓG, CEZARY SZAFRANIEC

34-400 NOWY TARG           

UL.SKŁADOWA 7A

telefon: +48 603-796-566, +48 725-232-376

e-mail: kontakt@nowytargroadchallenge.pl , www.nowytargroadchallenge.pl

Współorganizatorzy wydarzenia:

Miasto Nowy Targ i Gmina Nowy Targ

 

§ 3 Czas i miejsce

 

Etapowy kolarski wyścig szosowy Nowy Targ Road Challenge odbędzie się w dniach 19-21 maja 2017r.

Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Ratuszu Miejskim na Rynku w Nowym Targu w dniu 19.05.2017. Dla uczestników wyścigu przygotowano bezpłatny parking do 30 minut od południowej strony Rynku. Parking będzie dostępny w godz. 10:00-14:00.

W ramach Nowy Targ Road Challenge odbędą się 3 etapy:

19.05.2017 – I etap - indywidualna jazda na czas 7,5 km Knurów- Ochotnica Górna,

20.05.2017 – II etap - wyścig ze startu wspólnego 118 km Start i Meta w Dursztynie ,

21.05.2017 – III etap - wyścig ze startu wspólnego 104 km – Start i Meta w Nowym Targu

 

§ 4 Program zawodów

 

Kolejność startu do I etapu – jazdy indywidualnej na czas będzie opublikowana na stronie organizatora w dniu 18.05.2017 r. i będzie uwzględniać wszystkich uczestników, którzy dokonali opłaty startowej do dnia 15.05.2017 r. Osoby zgłaszające się po tym terminie i w biurze zawodów będą sukcesywnie dopisywane do listy startowej w kolejności odbiorów pakietów startowych w dniu 19.05.2017 r.

PIĄTEK 19.05.2017

10:00 –

13:00

wydawanie numerów startowych

weryfikacja zgłoszeń i podanie pełnej kolejności startu do I etapu

biuro zawodów (Nowy Targ, Rynek, Ratusz)

15:00

 

start pierwszego zawodnika do I etapu, kolejni zawodnicy będą startować w odstępach 30 sekund

Knurów

18:00

dekoracja zwycięzców I etapu

Ochotnica Górna

 

SOBOTA 20.05.2017

11:00

start do II etapu

Dursztyn

14:15

 

przewidywany czas dojazdu zwycięzców do mety

Dursztyn

15:30

dekoracja zwycięzców II etapu

Dursztyn

 

NIEDZIELA 21.05.2017

11:00

start do III etapu

Nowy Targ, ul. Parkowa- Stadion

13:40

przewidywany czas dojazdu zwycięzców do mety

 Nowy Targ, ul. Parkowa - Stadion

15:00

dekoracja i zakończenie wyścigu

Nowy Targ, ul. Parkowa - Stadion

Po każdym etapie dekorowani i nagradzani będą :

- w kategorii Open M : Lider wyścigu po etapie I i II dekorowany koszulką lidera wyścigu.

- miejsca 1-3 na danym etapie: Kobiety Open, Mężczyźni Open i w kategoriach wiekowych, oraz najlepsze drużyny 1-3.

 

§ 5 Zgłoszenia

 

Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony nowytargrodachallenge.pl po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez firmę Timedo.

Zgłoszenia osobiste w biurze zawodów 19.05.2017 w godz. 10:00 – 13:00.

Limit uczestników wynosi 350 osób.

Zgłoszenia są możliwe od dnia 1 LUTEGO 2017 roku od godz. 8ej ( do momentu wyczerpania limitu miejsc). Warunkiem potwierdzenia startu jest wniesienie opłaty startowej w wysokości zgodnej z terminem płatności. Liczy się data zaksięgowania opłaty startowej na koncie Organizatora, nie data dokonania zgłoszenia.

Opłata za uczestnictwo w NOWY TARG ROAD CHALLENGE wynosi:

a) Dla zawodników nie posiadających licencji Masters lub cyclosport na rok 2017:

- 240 Pln przelew do 30.04.2017 r.

- 280 Pln przelew do 15.05.2017 r.

- 330 Pln gotówka w Biurze Zawodów w dniu 19.05.2017 r.

b) Dla zawodników posiadających licencję Masters lub cyklosport na rok 2017:

- 180 Pln przelew do 30.04.2017 r.

+ 40 Pln w przypadku wykupienia dodatkowo pamiątkowego T-shirta

Uwaga: warunkiem skorzystania z obniżonej opłaty jest podanie w formularzu zgłoszeniowym numeru aktualnej licencji Masters, Cyklosport na rok 2017 oraz okazanie jej podczas odbioru pakietu w biurze zawodów w dniu 19.05.2017r.

W przypadku gdy zawodnik nie okaże licencji w biurze zawodów, będzie musiał dokonać dopłaty w wysokości 50 zł, oraz nie będzie uwzględniony w komunikacie przekazywanym do Komisji Masters Pzkol w celu naliczenia punktów do klasyfikacji w swojej kategorii wiekowej prowadzonej przez Komisję Masters.

- 280 Pln przelew do 15.05.2017 r.

- 330 Pln gotówka w Biurze Zawodów w dniu 19.05.2017 r.

UWAGA:

Pamiątkowy T-shirt dostępny dla uczestników , którzy dokonają zgłoszenia i opłaty w terminie do 30.04.2017r.

 

 

Przy opłacie przelewem bankowym (numer konta i unikalny tytuł przelewu podane są w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo) liczy się data wpływu i zaksięgowania opłaty na koncie organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają 23% podatku VAT . Organizator nie przewiduje zwrotu w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, natomiast jest możliwość przeniesienia opłaty na innego uczestnika po zgłoszeniu do organizatora na adres mailowy kontakt@nowytargroadchallenge.pl, jednak nie później niż do 30.04.2017 r.

 

§ 6 Uczestnictwo

 

Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat.

Wyścigi są dedykowane dla kolarzy amatorów, prawo startu mają też zawodnicy z licencją Masters i cyklosport.

Prawa startu w wyścigu amatorów nie mają zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję ELITA i U-23 ( Orlik).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją NOWY TARG ROAD CHALLENGE w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w NOWY TARG ROAD CHALLENGE zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją NOWY TARG ROAD CHALLENGE także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji NOWY TARG ROAD CHALLENGE.

Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w wyścigu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w NOWY TARG ROAD CHALLENGE,

Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.

Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom NOWY TARG ROAD CHALLENGE sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze szosowym wyposażonym w dwa sprawne hamulce. Uczestnik może startować na sprawnym rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony, rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe, napędzać go może tylko siła mięśni nóg i nie może być wyposażony w przystawkę na kierownicy do jazdy na czas, tzw. lemondkę. Zabronione jest z korzystanie z tylnego lub przedniego koła pełnego, tzw. dysku. Powyższe zapisy obowiązują na II i III etapie, natomiast na etapie jazdy na czas dopuszcza się start z przystawką do jazdy na czas oraz stosowanie pełnego koła.

Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne podczas trwania całego wyścigu, w skład wchodzą – 1 numer na plecy przypinany po prawej stronie i 1 numer mocowany na sztycę pod siodłową. Numery obowiązują przez cały wyścig. W przypadku zniszczenia lub zagubienia numeru jest możliwość wydania duplikatu numeru po dokonaniu opłaty 30 zł za jeden numer (na plecy lub pod siodło). Konieczność wykonania duplikatu należy zgłosić do pomiaru czasu na mecie lub starcie etapu, nie później niż na 15 minut przed startem.

Przy starcie II i III etapu wprowadzone będą dwa sektory, w sektorze I prawo startu maja wszystkie Kobiety i pierwszych 50 Mężczyzn z klasyfikacji generalnej Open po etapach poprzedzających. Przy Starcie na godzinę przed rozpoczęciem rywalizacji będzie udostępniona lista startowa , którą każdy zawodnik ma obowiązek osobiście podpisać. W przypadku braku podpisu na liście na danym etapie zawodnik zostaje wycofany z rywalizacji.

 

§ 7 Świadczenia dla uczestników

 

W ramach opłaty wpisowej zawodnik otrzymuje:

numery startowe na plecy i sztycę podsiodłową, każdy z chipem,

możliwość korzystania z bufetów na trasie. Przewidziano dwa bufety na II oraz cztery bufety na III etapie,

bidony z izotonikiem dla wszystkich uczestników do pobrania na bufetach na trasie II i III etapu,

posiłek regeneracyjny na mecie, (bufet z owocami, napojami i ciastami za linią mety każdego etapu oraz gorące posiłki po II i III etapie zgodnie z otrzymanymi kuponami),

elektroniczny pomiar czasu,

oznaczenie trasy zgodne ze standardami podczas szosowych wyścigów kolarskich,

zabezpieczenie medyczne i ratownicze,

konkurs z nagrodami po zakończeniu dekoracji klasyfikacji generalnej po trzech etapach dla wszystkich uczestników. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie swojego numeru z pleców do urny zlokalizowanej na Mecie w Nowym Targu,

możliwość sprawdzenia sprzętu przed startem w serwisie zlokalizowanym przy linii Startu dotyczy II i III etapu,

obsługę sędziowską,

nagrody finansowe i rzeczowe oraz puchary dla zwycięzców,

możliwość bezpośredniej rywalizacji w wyścigu kolarskim NOWY TARG ROAD CHALLENGE,

pamiątkowy medal dla wszystkich zawodników, którzy ukończą rywalizację,

pamiątkowy T-shirt dla uczestników , którzy dokonają zgłoszenia i opłaty do 30.04.2017 r.

Uwaga: W przypadku zawodników Masters zgłoszonych i opłaconych do 30.04.2017r. konieczne zgłoszenie chęci zakupienia T-shirta za dodatkową opłatą 40 zł ( brutto) .

 

§ 8 Ruch drogowy

 

Ruch drogowy podczas I etapu będzie zamknięty w godz. 15.00-18.00 na odcinku od pierwszej serpentyny w Knurowie do ochotnicy Górnej do boiska „Orlik”.

Ruch drogowy podczas II i III etapu będzie otwarty, czołówka wyścigu będzie pilotowana przez Policję i samochód organizatora, kolejne 3 grupy w chwili podzielenia peletonu będą pilotowane przez pojazd organizatora. Limit zabezpieczenia wynosi 30 minut od przejazdu pierwszego zawodnika, do tego czasu Policja i służby organizatora będą ułatwiały włączenie się do ruchu. Po tym czasie sygnalizowanym przez samochód organizatora z zieloną flagą zawodnicy poruszają się w ruchu całkowicie otwartym zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowacji.

Około 4 i 100 km zawodnicy będą przejeżdżać przez niestrzeżony przejazd kolejowy, który będzie zabezpieczony przez służby organizatora. Należy bezwzględnie się im podporządkować. Uniesiona czerwona chorągiewka oznacza konieczność zatrzymania się przed przejazdem w związku z nadjeżdżającym pociągiem. Nie podporządkowanie się poleceniu zatrzymania jest równoznaczne z dyskwalifikacją. W przypadku konieczności zatrzymania każdy zawodnik będzie miał odliczony czas postoju od czasu na mecie. Będzie przeprowadzana neutralizacja czasu.

Służby organizatora będą zabezpieczały skrzyżowania i wjazdy z dróg podporządkowanych na trasę imprezy w celu informacji uczestników o kierunku jazdy, a kierowców ostrzegały o wzmożonym ruchu rowerzystów w związku z imprezą sportową.

Dodatkowo na trasie będą się poruszały służby organizatora samochodami w celu monitorowania sytuacji w trakcie przebiegu rywalizacji i zabezpieczania większych grup.

Za ostatnim zawodnikiem będzie poruszał się wóz techniczny z napisem Koniec Wyścigu. Łącznie organizator przewiduje minimum 6 własnych pojazdów zabezpieczających i minimum 1 pojazd Policji.

Organizacja dojazdu do mety III etapu:
W związku z tym, że końcowe 2 km od skrętu w ul. Kościelną przez Plac Słowackiego, aż do wjazdu na Stadion przy ulicy Parkowej będzie przebiegać w gęstej zabudowie miejskiej - odcinek ten będzie wyłączony z ruchu samochodów na 60 minut od czasu przejazdu pierwszego zawodnika (około 13:30- 14:30) zgodnie z projektem czasowej zmiany ruchu. W miejscach przejść dla pieszych czuwały będą służby organizatora w celu wstrzymywania pieszych przed wtargnięciem na jezdnię przed jadącym zawodnikiem. W celu bezpiecznego przejazdu od godziny 13:00 do 15:00 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania pojazdów na jezdni na całym tym odcinku (nie dotyczy on chodnika i zatok postojowych). Natomiast przejazd przez most na rzece Dunajec oraz ul. Tadeusza Kościuszki od strony Rynku będzie czasowo wstrzymywany na czas przejazdu grup zawodników przez służby Policji.

Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i prawostronny ruch (zakaz wjazdu na lewą stronę drogi), zwłaszcza w przypadku wyprzedzania / dublowania zawodnik wolniejszy zobowiązany jest zjechać do prawej skrajni drogi ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu z winy uczestników. W szczególności w związku z przebiegiem trasy w terenie górskim uprasza się o dostosowanie prędkości jazdy na zjazdach do posiadanych umiejętności, natomiast na zakrętach trzymania się prawej krawędzi jezdni i nie ścinania ich.

Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność podczas zjazdów, a także mieć na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Ze względów bezpieczeństwa dla II i III etapu wprowadza się limit 90 minut straty do pierwszego zawodnika. Po przekroczeniu tego czasu zawodnik będzie nieklasyfikowany. Po przekroczeniu tego limitu na II etapie zawodnik ma prawo wystartować do III etapu, jednak nie podlega klasyfikacji i porusza się w wyścigu bez numeru na plecach. Obowiązkowo powinien posiadać numer na sztycy podsiodłowej.

 

§ 9 Zasady rozgrywania wyścigu:

 

Podczas I etapu obowiązuje indywidualna jazda na czas.

W przypadku defektu roweru po wystartowaniu, który uniemożliwi kontynuowanie jazdy po zgłoszeniu tego faktu jest możliwość powtórzenia startu jako ostatni zawodnik o ile nie zostało zakończone przeprowadzanie startu zawodników i nie później niż o 17:40. Jeżeli nie będzie możliwość ponownego startu ze względów organizacyjnych, jak również, jeżeli zawodnik z jakiegoś ważnego powodu nie wystartuje w jeździe na czas po zgłoszeniu do organizatora zawodnik może warunkowo zostać dopuszczony do II etapu z zaliczeniem czasu ostatniego zawodnika z I etapu z uwzględnieniem płci M/K. Dodatkowo do tego czasu zostanie doliczona kara + 30 sekund. Zawodnik będzie mógł brać udział w dalszej rywalizacji i będzie klasyfikowany na etapach i w klasyfikacji generalnej.

Wyścig kolarski NOWY TARG ROAD CHALLENGE na II i III etapie odbędzie się ze startu wspólnego.
Na II etapie po Starcie honorowym w Dursztynie nastąpi lotny start ostry w Krempachach po skręcie w lewo po zakończeniu zjazdu (w trakcie przejazdu grupy zabrania się pod karą dyskwalifikacji wyprzedzania wozu pilotującego, przekraczania osi jezdni i nakazuje poruszanie się prawą stroną jezdni).
Na III etapie odbędzie się Start honorowy ze stadionu w Nowym Targu i po eskortą Policji i służb organizatora kolumna wyścigu przejedzie z prędkością 30 km/h ul. Kościuszki do ul. Św. Anny, ul. Grel, gdzie po 400 m od przejechani niestrzeżonego przejazdu kolejowego na ul. Grel nastąpi lotny start ostry (w trakcie przejazdu grupy zabrania się pod karą dyskwalifikacji wyprzedzania wozu pilotującego, przekraczania osi jezdni i nakazuje poruszanie się prawą stroną jezdni).

Czas liczony jest od startu honorowego. Podczas II i III etapu czas jest uruchamiany dla wszystkich zawodników jednocześnie , niezależnie od przekroczenia linii Startu, natomiast na mecie obowiązuje indywidualny pomiar czasu każdego zawodnika w chwili przekroczenia linii Mety. Nie stosuje się do klasyfikacji czasu grupy.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników przy odbieraniu pakietów startowych w dniu 19.05.2017 r.-

Dokładny przebieg i profil trasy rundy dostępny jest na stronie internetowej www.nowytargroadchallenge.pl

Podczas wyścigu obowiązuje elektroniczny system pomiaru czasu, czas mierzony jest sposobem brutto - od strzału startera. Zawodnicy maja obowiązek poruszać się z dwoma numerami startowymi, przy czym numer na plecach ma być umieszczony po prawej stronie, natomiast drugi zamocowany zgodnie z instrukcją na rurze podsiodłowej.

Trasa wyścigu oznakowana będzie znakami pionowymi na skraju drogi i poziomymi na jezdni.

Na trasie wyścigu będą zlokalizowane stacjonarne punkty żywieniowe odpowiednio po jednym na rundzie, przez które będzie odbywał się dwukrotny przejazd na II i czterokrotny na III etapie. Każdy zawodnik będzie miał możliwość skorzystać z wymiany bidonu na bidon z izotonikiem, które zapewnia organizator. Zaleca się aby zawodnik, który wyraża chęć wymiany bidonu uniósł prawą rękę w widoczny sposób przed bufetem, lub jeżeli nie będzie możliwości lotnego podania bidonu zatrzymał się w celu jego wymiany.
Ustala się dodatkowo ze względów ekologicznych 200 - metrową strefę obowiązującą przed i po bufecie, w której można porzucić wszelkie zbędne śmieci i bidony.

Na trasie wyścigu i w kolumnie wyścigu oprócz zawodników poruszać się będzie obsługa oraz sędziowie w celu nadzoru nad przestrzeganiem zasad Ruchu Drogowego i czuwaniem nad przebiegiem rywalizacji zgodnie z zasadami Fair Play. Zawodnicy, którzy w rażący sposób łamać będą zasady Ruchu Drogowego lub będą poruszać się poza wytyczoną trasą otrzymają dyskwalifikację i zostaną usunięci z trasy.

Osoby poruszające się na rowerach i nie biorące udziału w wyścigu będą na czas przejazdu kolumny wyścigu usuwane z drogi przez Służby Organizatora oraz Policję.

Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom sędziego i służb porządkowych.

Podczas finiszu zawodnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy.

 

§ 10 Pomoc na trasie

 

Podczas I etapu nie dopuszcza się wozów technicznych innych niż Policji i organizatora.

Opłata za dopuszczenie pojazdu serwisowego do jazdy i pomocy uczestnikom wyścigu na trasie wynosi 100 zł - za II i III etap łącznie płatne w Biurze Zawodów.

Dopuszczone przez organizatora pojazdy mają obowiązek korzystania ze specjalnego oznakowania pomocniczego dostarczonego przez Organizatora. Zaleca się aby były one wyposażone w CB radio w celu umożliwienia kontaktu z samochodami organizatora.

W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana uszkodzonego sprzętu.

Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi przy prawej krawędzi.

Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.

Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, lub która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z udziałem zawodników, pojazdów serwisowych czy innych uczestników ruchu drogowego.

 

§ 11 Kategorie i klasyfikacje

 

KLASYFIKACJA OPEN Mężczyzn- bez podziału na wiek i licencje.

KLASYFIKACJE WIEKOWE: ( łącznie posiadający licencję Masters, Cyclosport i bez licencji)

Mężczyźni:

M1 – 18 – 29 lat

M2 – 30 – 39 lat

M3 – 40 – 49 lat

M4 – 50 i więcej lat

2. Kobiety Open bez względu na wiek i licencję.

Dodatkowo na każdym etapie i w klasyfikacji generalnej będzie prowadzona klasyfikacja zgodna z przepisami Pzkol dotycząca zawodników posiadających licencję Masters i Cyklosport. Na jej podstawie Komisja Masters przy Pzkol będzie naliczała punkty Challangu. Organizator nie przewiduje dodatkowych nagród dla tej klasyfikacji.

KATEGORIE MASTERS:

Cyklosport Mężczyźni– 18-29 lat,

Masters I -30-39 lat,

Masters IIA -40-44 lat,

Masters IIB -45-49 lat,

Masters IIIA -50-54 lat,

Masters IIIB -55-59 lat,

Masters IVA – 60 lat i więcej lat,

Cyklosport Kobiety– 18-29 lat,

Masters Kobiety – 30 lat i więcej.

KLASYFIKACJA GENERALNA

Do klasyfikacji generalnej liczy się suma czasów na poszczególnych etapach, wygrywa ten zawodnik, który ukończy wszystkie 3 etapy z najmniejszą sumą czasów uwzględniającą bonifikaty za zajęcie 3 pierwszych miejsc w końcowej klasyfikacji górskiej. W przypadku równego czasu (uwzględniając bonifikaty) dwóch lub więcej zawodników o zwycięstwie decyduje zajęcie wyższego miejsca na mecie ostatniego etapu. Na starcie II i III etapu wszyscy zawodnicy mają taki sam czas startu natomiast na mecie II i III etapu obowiązuje indywidualny pomiar czasu każdego zawodnika po minięciu linii Mety.

Nie stosuje się czasu grupy!!!

Bonifikata za końcową klasyfikacje górską będzie liczona wg klucza:

1 miejsce - 20 sekund,

2 miejsce - 10 sekund,

3 miejsce - 5 sekund.

Zawodnik, który przekroczył limit czasu lub nie ukończył, etapu II lub III nie będzie klasyfikowany. Tym samym traci prawo do nagrody i bonifikaty, które przechodzą na kolejnego zawodnika. Natomiast nie ma to wpływu na zdobyte już punkty w klasyfikacji.

KLASYFIKACJA GÓRSKA

Dodatkowo na II i III etapie zawodnicy będą zdobywać na Premiach Górskich punkty do klasyfikacji na najlepszego Górala, której zwycięzcą zostanie zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów na Premiach Górskich wyznaczonych na trasie wg klucza:

Premia Górska I kategorii:

1 miejsce – 10 pkt.

2 miejsce – 6 pkt.

3 miejsce – 4 pkt.

4 miejsce – 2 pkt.

5 miejsce – 1 pkt.

Premia Górska II kategorii:

1 miejsce – 5 pkt.

2 miejsce – 3 pkt.

3 miejsce – 1 pkt.

Przy równej liczbie punktów decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej. Premie uwzględnione do klasyfikacji będą zaznaczone na mapie wyścigu jako GP I i GP II.

W przypadku, gdy zawodnik zdobędzie punkty na Premii Górskiej, ale nie ukończy rywalizacji na II i III etapie nie będzie uwzględniony w klasyfikacji końcowej. Jednocześnie punkty zdobyte przez tego zawodnika na poszczególnych PG nie przechodzą na kolejnego zawodnika na danej PG.

Za miejsca 1-3 w końcowej klasyfikacji górskiej zawodnicy otrzymają bonifikaty czasowe do generalnej klasyfikacji indywidualnej zgodnie z zapisem w &11 pkt.3.2.

 

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Klasyfikacja drużynowa będzie przeprowadzona w klasyfikacji OPEN bez podziału na wiek i płeć. Liczy się tylko wspólna nazwa drużyny!

Zwycięzcami poszczególnych etapów zostanie drużyna, której zawodnicy/zawodniczki pokonają etap w najkrótszym łącznym czasie. Do klasyfikacji drużynowej na etapie liczą się czasy trzech pierwszych zawodników/zawodniczek z drużyny na danym etapie.

Końcową klasyfikacje drużynowa ustala się na podstawie końcowej klasyfikacji indywidualnej i zalicza się do niej czasy trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników/zawodniczek w klasyfikacji generalnej OPEN.

Warunkiem udziału w klasyfikacji drużynowej jest zgłoszenie co najmniej 3 zawodników/zawodniczek z taką samą nazwą drużyny.

W przypadku, gdy drużyna ukończy którykolwiek etap w składzie mniejszym niż 3 osoby, przestaje liczyć się w klasyfikacji drużynowej w całym wyścigu.

 

§ 11 Nagrody

 

W GENERALNEJ KLASYFIKACJI OPEN 3 pierwszych zawodników otrzyma nagrody finansowe:

1 miejsce – 600zł + Szklana Statuetka

2 miejsce – 400zł + Puchar

3 miejsce – 200zł + Puchar

Po pierwszym etapie zwycięzca jazdy indywidualnej na czas w KLASYFIKACJI OPEN zostanie dodatkowo uhonorowany koszulką lidera, w której ma obowiązek wystartować do kolejnego etapu. Po następnych etapach koszulkę będzie otrzymywał zawodnik, który ma najkrótszy łączny czas przejazdu.

W klasyfikacji generalnej po 3 etapach 5 pierwszych kobiet OPEN otrzyma nagrody finansowe:

1 miejsce 500zł + Szklana Statuetka

2 miejsce 300zł + Puchar

3 miejsce 200zł + Puchar

4 miejsce 150zł

5 miejsce 100zł

W klasyfikacji generalnej po 3 etapach 3 pierwszych mężczyzn w swojej kategorii wiekowej otrzyma nagrody finansowe :

1 miejsce 300zł + Puchar

2 miejsce 200zł + Puchar

3 miejsce 150zł + Puchar

Na zakończenie wyścigu po 3 etapach odbędzie się dekoracja 3 najlepszych drużyn, które otrzymają nagrody nagrody rzeczowe + Puchary

Na każdym etapie 3 pierwszych zawodników w każdej kategorii wiekowej otrzyma pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy w swojej kategorii pamiątkowe puchary. Zawodnicy na każdym etapie otrzymają nagrody rzeczowe.

Na każdym etapie 3 pierwsze drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Na każdym etapie 3 pierwsze kobiety i 3 pierwszych mężczyzn w kategorii Open otrzyma pamiątkowe puchary

Dodatkowo na II i III etapie zawodnicy będą zdobywać na Premiach Górskich punkty do klasyfikacji na najlepszego Górala, której zwycięzcą zostanie zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów na Premiach Górskich wyznaczonych na trasie wg klucza:

Premia Górska I kategorii:

1 miejsce – 10 pkt.

2 miejsce – 6 pkt.

3 miejsce – 4 pkt.

4 miejsce – 2 pkt.

5 miejsce – 1 pkt.

Premia Górska II kategorii:

1 miejsce – 5 pkt.

2 miejsce – 3 pkt.

3 miejsce – 1 pkt.

Przy równej liczbie punktów decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej. Dla zwycięzców klasyfikacji górskiej po wszystkich etapach przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:

1 miejsce – 500zł + Szklana Statuetka

2 miejsce – 300zł

3 miejsce – 200zł

UWAGA: W klasyfikacji Górskiej będą klasyfikowani wszyscy startujący - według KLASYFIKACJI OPEN , warunkiem odebrania nagrody jest ukończenie wszystkich etapów w limicie czasu.

W przypadku nieodebrania nagrody podczas dekoracji, przejdzie ona na własność organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.

 

§ 12 Kary

 

Sędzia główny wyścigu w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:

upomnienie uczestnika

doliczenie czasu karnego

dyskwalifikacja uczestnika

Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:

łamanie zasad ruchu drogowego,

nie używanie sztywnego kasków,

śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą 200 m za każdym bufetem regeneracyjnym),

nieposzanowanie środowiska naturalnego,

braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,

nieprzestrzeganie zasad fair play,

nie sportowe zachowanie,

pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,

W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

 

§ 13 Informacje dodatkowe

 

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW.

W związku z wjazdem podczas II etapu na terytorium Słowacji konieczne jest posiadanie ze sobą dowodu osobistego i potwierdzenia posiadania ubezpieczenia.

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Każdy uczestnik zgłaszając się potwierdza znajomość regulaminy i oświadcza, że jego stan zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału w wyścigu Nowy Targ Road Challenge 2017.

Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”

O fakcie wycofania z wyścigu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie organizatora, lub sędziego głównego mającego stanowisko przy mecie zawodów.

Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 

Pliki do pobrania