Nowy Targ Road Challenge
Nowy Targ Road Challenge

Unique atmosphere

CONSECUTIVE RACE CYCLING 24th of - 26th of July 2020

Individual Classification

A neutral service car

Leader shirt after each stage

Mountain Classification

Team Classification

Beautiful views

Polityka antydopingowa

Nowy Targ Road Challenge Anty-Doping

Stop dopingNowy Targ Road Challenge, to wyjątkowy wyścig etapowy dedykowany dla amatorów, ale utrzymany w formule "PRO". Charakteryzuje go urozmaicona i ciężka trasa pozwalająca wyłonić najbardziej wszechstronnych zawodników jako zwycięzców. Dodatkowo jest miejscem, gdzie spotykają się pasjonaci z całego kraju i Europy zawierając przyjaźnie, propaguje zdrowy styl życia i zasady „fair play”. Od samego początku dbamy o zapewnienie Wam jak najwyższego bezpieczeństwa w trakcie rywalizacji na trasie i komfortowej rywalizacji, abyście mogli czerpać jak najwięcej z jazdy na rowerze i pokonywać własne słabości.

Nawiązując do powyższych Nowy Targ Road Challenge wprowadza politykę i procedury antydopingowe WADA, w celu zapewnienia czystej, zdrowej i uczciwej atmosfery podczas współzawodnictwa dla wszystkich zawodników. W związku z tym używanie, posiadanie i/lub handel zabronionymi substancjami, metodami, zachęcanie lub doradztwo w zakresie ich stosowania lub podejmowanie środków mających na celu zamaskowanie użycia zabronionych substancji przez dowolnego uczestnika naszych zawodów jest niedopuszczalne i nie będzie tolerowane.

Zasady i przepisy polityki antydopingowej Nowy Targ Road Challenge mają na celu:

  • promować Nowy Targ Road Challenge jako zawody wolne od środków dopingujących;
  • utrzymać i zachować etykę sportu;
  • zapewnić wszystkim sportowcom możliwość równego konkurowania;
  • ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego sportowców;
  • kontrola antydopingowa będzie przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami Pzkol i UCI;
  • niedopuszczenie do udziału w naszych zawodach osób, które w ostatnich 5-latach miały pozytywny wynik kontroli antydopingowej;
  • zachęcanie organizatorów innych imprez kolarskich do wprowadzania podobnych regulacji na swoich wyścigach;

Sportowcy, którzy będą mieli pozytywny wynik kontroli antydopingowej podczas Nowy Targ Road Challenge, otrzymają natychmiastowy, 5-letni zakaz udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Tatra Cycling Events. Ponadto, organizator Nowy Targ Road Challenge obciąży tegoż zawodnika kosztami związanymi z przeprowadzeniem jego badania antydopingowego. Osoby, które będą poddane kontroli antydopingowej i ich wynik będzie negatywny nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z badaniem.

UWAGA: W przypadku wezwania zawodnika do poddania się kontroli antydopingowej, ma on obowiązek stawić się do badania w celu pobrania próbki. Niestawienie się do kontroli lub uniemożliwienie pobrania próbki będzie traktowane jak uzyskanie przez niego pozytywnego wyniku badania.

 

Więcej informacji na temat antydopingu w Polsce i na świecie znajdziecie w:

Warto zapoznać się z poniższym artykułem dostępnym pod linkiem: https://www.antydoping.pl/wp-content/uploads/2018/05/Antydoping-w-Polsce-2014.pdf